Poskytujeme komplexní účetní a daňové služby, průběžně zpracováváme daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), podvojné i mzdové účetnictví. Zajišťujeme mzdovou a personální agendu. 

Provádíme evidenci majetku, vystavujeme faktury, sledujeme stav neuhrazených pohledávek a závazků a urgujeme jejich uhrazení. 

Vyhodnocujeme zakázky z hlediska nákladů a výnosů, ale i z hlediska procesního. Zpracujeme výstupy sloužící k průběžnému a kvalifikovanému sledování a vyhodnocování hospodaření společnosti.