Vytisknout

Správa společných částí dle zákona 72/1994 Sb. a 89/2012 Sb. v aktuálním znění pro Společenství vlastníků jednotek, družstva, majitele nemovitostí.

Naše služby zahrnují zejména:

Nabízíme komplexní servis - spravujeme nemovitosti, řídíme jejich provoz a pečujeme o jejich technická zařízení, zajišťujeme jejich údržbu a opravy, budete-li si přát, zajistíme třeba i praní prádla. Standardem jsou pravidelné inspekce objektu, kontrola všech technologických celků, kontrola úklidu a ostatních prováděných sluřeb. Profesionální řízení a správa nemovitostí a nejen administrativní, ale i operativní péče zajištěná vlastními pracovníky. Samozřejmostí je nadstandardní, úplné a transparentní vyúčtování služeb. 

Specializujeme se na služby pro společenství vlastníků. Nabízíme i nadstandardní služby pro společenství vlastníků a bytová družstva, tzn. např. registrace subjektu jako právnické osoby u příslušného soudu a veškeré formality s tím spojené, příprava shromáždění vlastníků a jeho programu dle pokynů vlastníků, příprava stanov Společenství vlastníků resp. odbornou konzultaci při jejich přípravě. Rádi se ujmeme řízení schůze shromáždění. 

Máme zkušenosti s převzetím správy od bývalých správců – bytových družstev. Spolupracujeme s právními kancelářemi, které se touto oblastí již řadu let zabývají. V této oblasti jsme již dosáhli některých úspěchů, např. rozsudek o ustavení SVJ jako správce.

Provádíme i ostatní doplňkové služby pro jednotlivé vlastníky např. malířské práce, drobné stavební práce, rekonstrukce bytových interiérů.