Správa společných částí dle zákona 72/1994 Sb. a 89/2012 Sb. v aktuálním znění pro Společenství vlastníků jednotek, družstva, majitele nemovitostí.

Naše služby zahrnují zejména:

  • Převzetí domů od současného správce
  • Předpis záloh na služby
  • Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění
  • Pravidelná kontrola plateb záloh na služby včetně upomínání dlužníků
  • Evidence dodavatelských faktur
  • Zpracování vyúčtování služeb včetně aktualizace záloh na další období
  • Zajištění schůze shromáždění vlastníků
  • Zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek
  • Zajištění všech zákonem předepsaných revizí
  • Pravidelné provádění inspekčních prohlídek domu
Správa a údržba nemovitostí

Nabízíme komplexní servis – spravujeme nemovitosti, řídíme jejich provoz a pečujeme o jejich technická zařízení, zajišťujeme jejich údržbu a opravy, budete-li si přát, zajistíme třeba i praní prádla. Standardem jsou pravidelné inspekce objektu, kontrola všech technologických celků, kontrola úklidu a ostatních prováděných služeb. Profesionální řízení a správa nemovitostí a nejen administrativní, ale i operativní péče zajištěná vlastními pracovníky.

Samozřejmostí je nadstandardní, úplné a transparentní vyúčtování služeb.

Specializujeme se na služby pro společenství vlastníků. Nabízíme i nadstandardní služby pro společenství vlastníků a bytová družstva, tzn. např. registrace subjektu jako právnické osoby u příslušného soudu a veškeré formality s tím spojené, příprava shromáždění vlastníků a jeho programu dle pokynů vlastníků, příprava stanov Společenství vlastníků resp. odbornou konzultaci při jejich přípravě. Rádi se ujmeme řízení schůze shromáždění.

Máme zkušenosti s převzetím správy od bývalých správců – bytových družstev. Spolupracujeme s právními kancelářemi, které se touto oblastí již řadu let zabývají. V této oblasti jsme již dosáhli některých úspěchů, např. rozsudek o ustavení SVJ jako správce.

Provádíme i ostatní doplňkové služby pro jednotlivé vlastníky např. malířské práce, drobné stavební práce, rekonstrukce bytových interiérů.

Vedení účetnictví

Poskytujeme komplexní účetní a daňové služby, průběžně zpracováváme daňovou evidenci, podvojné i mzdové účetnictví.