Poskytujeme komplexní účetní a daňové služby, průběžně zpracováváme daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), podvojné i mzdové účetnictví. Zajišťujeme mzdovou a personální agendu.

Provádíme evidenci majetku, vystavujeme faktury, sledujeme stav neuhrazených pohledávek a závazků a urgujeme jejich uhrazení.

Vyhodnocujeme zakázky z hlediska nákladů a výnosů, ale i z hlediska procesního. Zpracujeme výstupy sloužící k průběžnému a kvalifikovanému sledování a vyhodnocování hospodaření společnosti.

Vedení účetnictví a daňové evidence pro:

  • Právnické osoby  – společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
  • Fyzické osoby – podnikající i nepodnikající
  • Bytová družstva
  • Společenství vlastníků jednotek
Vedení účetnictví - MSH servis

Správa a údržba nemovitostí

Nabízíme komplexní správu a údržbu bytových domů a nemovitostí pro společenství vlastníků i soukromé majitele.